Bể Biogas Composite VTV1

Bể Biogas Composite VTV1

 

QBTV

QBTV

 

Phóng sự VTV1

Phóng sự VTV1

 

Phóng sự ứng dụng Biogas tại Thái Bình

Phóng sự ứng dụng Biogas tại Thái Bình

 

Hiệu quả vật liệu Composite

Hiệu quả vật liệu Composite

 

Kinh nghiệm tại Quảng Bình

Kinh nghiệm tại Quảng Bình

 

Ứng dụng vật liệu composite ở Thái Bình

Ứng dụng vật liệu composite ở Thái Bình

 

Ứng dụng vật liệu composite ở Quảng Bình

Ứng dụng vật liệu composite ở Quảng Bình